Jeg ved hvor svært livet med et handicappet eller sygt barn kan være, da jeg selv er mor til en multihandicappet dreng.

HandicapsymbolDet kan du/I få med herfra

  • Få bearbejdet sorgen, så den ikke tynger jeres liv, men har en naturlig plads.
  • Få gennemsnakket frustrationen over den situation du/I nu engang er i, så livet kan gå fremad i en opadgående spiral.
  • Få kikket på vreden over hvorfor, hvordan, og hvornår for at skabe lys og fremgang til et sjovere og lettere liv.
  • Få talt og reageret på afmagten, så den ikke fylder mere.

Dette kan I også få med jer:

  • Give jer værktøjer til at håndtere de udfordringer I står overfor, igennem hele livet som forældre.
  • Hjælp til håndtering af de problematikker man møder fra sine omgivelser, kommunen, sagsbehandlere, familie, venner etc.
  • Få metoder til at ændre tanker og automatiske mønstre, så livet ikke føles som en kamp der skal kæmpes.

>> Gør et svært område let at tale om – et handicap behøver ikke automatisk at ligge låg på det lette liv <<

Skriv et svar