Handicap og Seksualitet

Et foredrag om handicappede børn og seksualitet – hvor ligger ansvaret?

Som mor til en multihandicappet dreng og sexolog, vil jeg gerne bidrage til, hvordan I som institution åbner op og snakker åbent om området og fastsætter rammer for at håndtere dette på en god og sund måde

Gennem mine erfaringer inden for området handicap og seksualitet, kan jeg se, at behovet for vinklen ”forældreinddragelse” er til stede. Jeg mener det er vigtigt, at vi som forældre samarbejder med institutionen, pædagogerne, lærerne og andet personale, omkring vores børns seksuelle sundhed, på lige vis som andre udviklingsområder for vores børn med specielle behov.

Foredraget kommer blandt andet ind på:

  • Seksuel udvikling fra barn til voksen
  • Berøring – vigtigheden af dette
  • Kroppens udvikling – kroppen er mere intelligent end hoved
  • Normer/regler/etik og moral – i omgivelserne og samfundet
  • Grænser/respekt – hvordan lærer vi vores børn og unge dette

Mennesker med handicaps seksualitet er tabu – et tabu som forstærkes af den manglende normalisering via tilstedeværelse i mediebilledet. Når begreberne handicap og seksualitet endelig optræder sammen, handler det ofte om problematikker.

Der er 2-3 gange større chance for at blive udsat for et seksuelt overgreb, når du har et handicap. Ofte bliver overgrebet begået af en person den handicappede kender – en anden beboer på bostedet, en klassekammerat, personalet eller et familiemedlem. Disse fakta indikerer, at mennesker med handicap har svært ved at udleve deres seksualitet på en sund og tryg måde.

>> WHO’s definition af seksuel sundhed pointerer, at seksuel sundhed er afgørende for at have et godt liv. Det har stor betydning for den enkeltes livskvalitet og generelle sundhed, hvordan den seksuelle sundhedstilstand er. Der kan være voldsomme personlige omkostninger forbundet med seksuel usundhed, såvel fysisk som psykisk men ikke mindst socialt, da de mest basale behov for socialt samvær kan bliver kompromitteret. <<

I 2002 definerede WHO seksuel sundhed på følgende måde:

Seksualitet er en naturlig del af menneskets udvikling gennem alle livets faser og inddrager både fysiske, psykologiske og sociale komponenter. Seksuel sundhed indebærer en positiv tilgang til menneskelig seksualitet og er derfor en essentiel del af den reproduktive sundhed. Den omfatter integration af et individs kropslige, følelsesmæssige, intellektuelle og sociale aspekter på en måde, som positivt beriger og forstærker personlighed, kommunikation, kærlighed og almenmenneskelige relationer.