Taktil Stimulering

Hvad er taktil stimulering?

Taktil betyder berøring. Taktil stimulation er bevidste strygninger i en struktureret form på huden, der aktiverer oxytocin. Taktil stimulering defineres som træning af psyken, en neuropsykologisk og neurofysiologisk behandlingsform. Metode der giver dig øget velvære og forbedrer dit helbred.
Den taktile sans kaldes også følesansen. Huden er vores største sanseorgan og i den findes receptorer for berøring, tryk, vibrationer, smerte, kulde, varme og de såkaldte CT-nerver som er specialiseret i at opfange langsomme bevægelser. Ved at stimulere/berøre huden, aktiveres flere af disse receptorer, som via nervebaner til hjernen leder frem til dannelsen af oxytocin, der er et antistress hormon. Oxytocin gør menneske mere afspændt, reducerer smerteoplevelse, fremmer indlæring, styrker immunforsvar, regulerer varmen i kroppen, stimulerer mælkeproduktion hos ammende mødre, bedrer optagelse af næringsstoffer og forbedrer relationer mellem mennesker.

Hvem henvender metoden sig til?

Taktil stimulering henvender sig til alle, børn og voksne som ønsker afspænding, øget livskvalitet og glæde.

Taktil stimulering er en struktureret metode, der tilpasses den enkelte modtager, der kan være et barn eller en voksne med f.eks. stress, angst, hudsult, nedsat bevægelse, autisme, alderdom, hjerneskade eller ADHD.
I Sverige anvendes taktil stimulering i blandt andet børnehaver, specialskoler, dagcentre, fritidshjem, i genoptræningen, til gravide, på sygehuse, hospice og på smerteklinikker.
I Danmark er Taktil Stimulering ikke så kendt endnu – men der er få uddannede “berøringspædagoger” på demensplejehjem, Hospice, ældreplejen, døgninstitutioner for psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn og voksne og freelance behandlere.

Lene Alexander Wibling arbejder i tæt samarbejde med Skolen for Berøring I Sverige (www.beroring.se) med at få udbredt metoden, samt at få uddannet berøringspædagoger i hele sundhedssektoren i Danmark. Kontakt mig for at tilbyde det i din organisation. Hvis I er flere på en institution kommer jeg gerne til jer og uddanner på stedet. Kontakt mig for et tilbud og pris.

UDDANNELSE I DANMARK

Hold 290323    Følgende datoer: D. 29.3.2023-02.04.2023 opfølgning D. 10-11.05.2023 Eksamen D. 10-11.08.2023

Hold 040923    Følgende datoer: D. 04.09.2023-08.09.2023 opfølgning D. 11-12.10.2023 Eksamen D. 24-25.01.2024

Tilmelding til uddannelsen KONTAKT MIG VIA MAIL.

Jeg afholder foredrag og workshops omkring “Berøring i hverdagen”.

Kontakt for pris via sexolog@lenealexander.dk eller via 26-963341.

Velkommen til School for Touch!

Så længe berøring og nærhed ikke findes som et indlysende bidrag inden for sundhed og pleje, vil vi uddanne og informere om taktil stimulering.

School of Touch blev startet i 1990 af Gunilla Birkestad til at uddanne berøringspædagoger og taktile terapeuter i taktil stimulering og lærere i taktil stimulering under det registrerede varemærke TaktilTouch®. Målet er, at alle, der har brug for berøring i deres liv, skal tilbydes muligheden for at have berøringen som en vej til sundhed. Vi ved allerede, at den terapeutiske berøring fører til mange gode effekter fra smertelindring til uddybet livsglæde. Berøringen er velegnet til alle aldre, fra spædbørn til den aldrende person. Berøringen fører til et meningsfuldt liv baseret på de betingelser, hver enkelt har. Taktil stimulering fungerer i alle kulturer, og undervisningsmaterialet oversættes til 9 sprog.

Hvorfor Taktil stimulering?

• Reducerer uro i kroppen
• er stressreducerende
• Bedrer indlærings-/koncentrationsevne
• Afslappende og giver bedre søvn
• Øger kropsbevidsthed
• Forbedrer og øger blodcirkulation
• Forbedrer mave/tarmfunktion
• Lindrer smerter/skaber fred og ro

Som alt sammen bidrager til forbedret livskvalitet.

Hvordan forgår taktil stimulering?

Behandlingen forgår liggende på briks i undertøj. Der bruges vegetabilsk olie.
Behandlingen tager ca. 1 time. Det anbefales 10 gange over 10 uger, til start. Herefter 1 gang pr. md. til vedligehold.

Hvem har udviklet denne form for taktil stimulering?

Gunilla Birkestad, børnehavepædagog på specialskolen i 1970. I 1984 opdagede Gunilla hvor vigtig hændernes varme og berøring er i hendes arbejde. Erfaringer med bevidst berøring ledte frem til en metode af struktureret berøring som bruges i pleje, omsorg, (re)habilitering, udvikling og læring.
Siden 1990 uddannes der berøringspædagoger i Sverige. I 2021 uddannes der nu også i Danmark.
For mere information www.beroring.se

Forskning:

Dr.Maria Harnandes Reif, professor på Touch Research Institut i Florida USA , Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi på Karolinske Institut i Stockholm og forsker begge i effekten af berøring og oxytocins helbredende virkning i kroppen.